0

Ο Βασίλης Νασιάκος, ιδιοκτήτης του ξενώνα «Τα σπίτια του Σαξώνη,» μιλά για τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια αυθεντική εμπειρία στο Ζαγόρι. Της Ισαβέλλας Ζαμπετάκη, Hotel & Restaurant newsletter, 9/3/16